Misja Oferta Baza wiedzy Материалы на русском языке O terapeucie Cennik Kontakt

Co to jest terapia etnokomunikacyjna par?

Terapia etnokomunikacyjna par to mój autorski program pracy z parami mieszanymi, który ciągle udoskonalam.

Jest to metoda interdyscyplinarna, oparta na moich własnych badaniach naukowych i doświadczeniach (klinicznych i prywatnych) oraz na bogatym dorobku kilku dyscyplin: antropologii kulturowej, etnolingwistyki, psychologii społecznej i psychologii osobowości oraz teorii komunikacji międzykulturowej.

Proces diagnostyki w ramach terapii etnokomunikacyjnej opisałam w artykule naukowym: Metoda etnokomunikacyjna diagnozowania zaburzeń relacji w parze mieszanej kulturowo, w: Diagnoza w wymiarze jednostkowym i społecznym, red. S. Banaszak, J. Śmietańska, 2019